รศ. สุภาว์ จุลนาพันธุ์ 

รายงานเดี่ยว

- เขียนด้วยลายมือ

- ไม่เกิน 15 หน้า

- ไม่ต้องเข้าปก เย็บมุมอย่างเดียว ถ้าเข้าปกมาจะหักคะแนน

หัวข้อ

- กำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักขององค์กรที่ทำอยู่ เอาภาพใหญ่ขององค์กร

- กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มไหน ใคร อย่างไร

- องค์กรมีพันธกิจ ภารกิจ วิสัยทัศน์ เป็นอย่างไร

- กลยุทธ์ระดับองค์กร คืออะไร (กลยุทธ์หลัก)

- กลยุทธ์การดำเนินงาน ในระดับ Function (หน้าที่อย่างไร)

- วิเคราะห์       Product

                     Process

                     Location

                     Layout

                     Capability

                     Inventory policy

                     Supply Chain

                     MRP

                     และ Aggregate Plan

กำหนกส่ง: หลังสอบ

รศ. สมพล ทุ่งหว้า

การบ้านเดี่ยว - PERT/CPM

- ตัวอย่าง Lecture (ทำมือ)

- แบบฝึกหัด ข้อ 1 (ส่งและเช็คชื่อในห้องแล้ว)

- แบบฝึกหัดข้อ 2 ให้ทำมือ

- แบบฝึกหัดข้อ 3, 4 และ 5 ให้ใช้  Software

(Program : สุโขทัยกำลังส่งเป็น CD ให้ภายในวันพุธนี้ / File ประมาณ 100 MB.)

การบ้านเดี่ยว - Assigning Model - (Page 766)

- ข้อ 1 (ทำแล้ว)

- ข้อ 2, 3, 4 และ 5

รายงานกลุ่ม "การวิเคราะห์การออกแบบระบบการดำเนินงานของบริษัท ......."

หัวข้อ

- แนะนำบริษัท Vision & Mission

- การออกแบบผลิตภัณฑ์ มีทั้ง Concept และ Theory

- การออกแบบกำลังการผลิต ในแต่ละสถานการณ์ 

  เช่น ถ้าความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น หรือลดลง

- การออกแบบกระบวนการผลิต ใช้ Technology อะไร อย่างไร ข้อดี ข้อเสีย

- การออกแบบผัง

- การออกแบบระบบงาน

- การออกแบทำเลที่ตั้ง

- การจัดการคุณภาพ

- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทั้ง SRM และ CRM

*** มีตัวอย่าง หรือรูปประกอบ จะพิจารณาให้คะแนนดีเป็นพิเศษ

และให้ Write CD แนบส่งด้วย 

กำหนดส่ง: ยังไม่กำหนด โดยจะรวบรวมส่งทีเดียว พร้อมกัน

Comment

Comment:

Tweet

#9 By naovaree (1.46.47.107) on 2010-11-14 06:16

เราก็เรียนวิชานี้ด้วยเหมือนกัน mba10 ลพบุรีค่ะ

#8 By mink (202.149.25.225) on 2010-02-15 15:54

#7 By (118.172.216.98) on 2010-02-14 06:45

ใครอยากได้ขอมูลต่างๆ ผ่าน Personal mail ให้ Reply มาที่ mail thepmongkol2001@yahoo.com

พี่จะจัดกลุ่มและ Forward ให้เป็นกรณีพิเศษครับเผื่อบางทีการ Upload ผ่าน Website รุ่นมีปัญหาครับ

#6 By P' Yai (118.175.155.64) on 2009-02-17 17:34

3 ข้อที่ต้องใช้ Program ส่งเฉลยให้ประสานงานวิชาการแต่ละกลุ่มแล้วนะครับ

#5 By P' Yai (118.175.155.64) on 2009-02-13 17:48

การบ้านใครเสร็จแล้ว ส่งมาให้ลอกหน่อยสิครับ
nathapoc@hotmail.com

#4 By POp (202.69.143.90) on 2009-02-13 11:26

แจ่มม ครับ หน้ามึน เยอะจริงๆ

#3 By thaworn (202.91.18.194) on 2009-02-10 22:53

ใครได้โปรแกรม PERT/CPM มาก่อนช่วยแจ้งด้วยนะครับ

#2 By P' Yai (118.175.155.64) on 2009-02-10 17:10

Thank for update kub.big smile

#1 By POp (202.69.143.90) on 2009-02-10 14:37