กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 36
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา
 
ภาคเช้าคณะรัฐศาสตร์ และโครงการพิเศษ
เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร อาคารเอนกประสงค์
เวลา 08.30 น. ถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะ
เวลา 09.00 12.00 น. เริ่มฝึกซ้อมตามลำดับ
 
ภาคบ่ายคณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร อาคารเอนกประสงค์
เวลา 13.30 น. ถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะ
เวลา 14.00 - 17.00 น. เริ่มฝึกซ้อมตามลำดับ
 
**หมายเหตุ** การแต่งการเหมือนวันซ้อมใหญ่ มีซุ้มถ่ายรูปแสดงความยินดีกับบัณฑิต

-------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ รามฯ โคราช
 
สำหรับกำหนดการรับจริง จะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลัง
 
โปรดติดตามตอนต่อไป

 

Comment

Comment:

Tweet