ถึง MBA11 ทุกท่าน

posted on 10 Jan 2011 17:43 by rukoratmba11

ถึง MBA11 ทุกท่าน

วันซ้อม และวันรับจริง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 ที่ ม.รามฯ โคราช แต่งกายเต็มยศ สูท ครุย แต่งหน้า ทำผม เพื่อถ่ายรูปรวมรุ่นอีกครั้ง

**การแต่งกาย http://www.youtube.com/watch?v=OK-SfWS5xh8 **

ซ้อมการรับปริญญา และในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่รามฯ จะแนะนำการเข้ารับปริญญาที่ ม.รามฯ หัวหมาก วันที่ต้องไป

ซ้อมกับส่วนกลาง ระเบียบวิธีการปฎิบัติในวัน ซ่อมย่อย ซ่อมใหญ่ วันรับจริง

 

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่อมย่อย ที่ ม.รามฯ หัวหมาก แต่งกายสุภาพ หรือชุดทำงาน เพื่อลงทะเบียน

ในการเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร (ต้องไปลงทะเบียน) เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่อมใหญ่ แต่กายเต็มยศ เริ่มเวลา เช้ามาก
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันพุูธที่ 2 มีนาคม 2554 รับจริง เรื่องเวลา พิธีการ ทำเหมือนตอนซ้อมใหญ๋
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับรายละเอียดเวลาที่จะเข้าลงทะเบียน และวันรับจริง ที่ ม.รามฯ หัวหมาก เจ้าหน้าที่ ม.รามฯ

จะแจ้งให้ทราบวันที่ 22 มกรามคม 2554 อีกครั้ง


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องการแต่งกาย เพื่อนท่านใดขาด กระดุม ตุ้งติ้ง(ไม่รู้เรียกถูกหรือป่าว)รามฯ สำหรับ ผู้หญิง

เข็มขัดราม เนคไทรามฯ(ลายชะลอม) 180 บาท ชุดครุย สามารถไปซื้อและเช่าได้ที่ ม.รามฯ โคราช
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องจำนวนคนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้ส่งเรื่องผู้ที่ สอบรอบหลังสุดไป บัณฑิตศึกษา

แล้ว (แต่เอกสารที่ได้รับก่อนหน้านี้ที่แจ้ง 98 คน ยังไม่ได้รวมผู้ที่สอบหลังสุดเข้าไป) ได้รับแน่นอน

*เจ้าหน้าที่รามฯ โคราช แจ้งมา*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แจ้งมาเพื่อทราบ

 

Comment

Comment:

Tweet