สวัสดีครับ
 
          เกี่ยวกับเงินกองกลางของรุ่น ที่พวกเราได้พูดคุยกันหลังจากการสอบ
Comprehensive ครั้งแรก ช่วงปลายเดือนเมษายนปีที่แล้ว มีข้อสรุปร่วมกันว่า
เราจะหารเงินกองกลางคืนให้กับ MBA11 ทุกคน เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มารับปริญญา
 
          โดยการคืนเงินนั้นจะคืนให้คนละ 900บาท จำนวน 115คน รวมเป็นเงินที่คืน
ทั้งหมด 103,500บาท จากเงินรุ่นที่เหลือทั้งหมด ณ ปัจจุบัน 134,633.07บาท
ทำให้จะมีเงินเหลือในบัญชีของรุ่นอยู่อีก 31,133.07บาท ไว้เป็นค่าใช้จ่ายกองกลาง
ของรุ่นในอนาคต
 
          เงินที่จะจ่ายคืนจะมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่จะช่วยกระจายให้ในกลุ่มของตัวเอง
โดยจะเริ่มจ่ายคืนได้ในวันซ้อมใหญ่รับปริญญานี้ครับ สมาชิกในกลุ่มสามารถติดต่อ
รับเงินคืนได้ที่ตัวแทนของกลุ่มตนเองครับ
 
กลุ่มที่         ตัวแทนรับเงิน        จำนวนคนในกลุ่ม         จำนวนเงิน  
 
    1                พี่อ็อก                   12                       10,800
    2                พี่มด                     12                       10,800
    3                แอ๊ว                      12                       10,800
    4                พี่แหม่ม                 12                       10,800
    5                ป้อ                       11                        9,900
    6                ฟ้า                       12                        10,800
    7                พี่ก้อย                   11                        9,900
    8                โบว์                      11                        9,900
    9                หลิน                     11                        9,900
   10               พี่นา                     11                         9,900
 
                             รวม             115                     103,500

Comment

Comment:

Tweet